Biblioteka Epoki Nowożytnej, nr 2, Sobieski wokół spisków i konfederacji

//////Biblioteka Epoki Nowożytnej, nr 2, Sobieski wokół spisków i konfederacji

Biblioteka Epoki Nowożytnej, nr 2, Sobieski wokół spisków i konfederacji

38,00 

Numer II utworzonego w poprzednim roku czasopisma ilustruje mniej znane epizody z życia Jana Sobieskiego i to głównie w okresie poprzedzającym jego rządy w Rzeczypospolitej, do sejmu koronacyjnego w 1676 r. Porusza zarówno wątki osobiste, jak edukacja i romans z Marią d’Arquien, jak i wyjątkowej kariery wojskowej od czasów rokoszu Lubomirskiego oraz prowadzonej polityki wewnętrznej i zewnętrznej do czasu przyłączenia się do wojny z Turcją.. .

Opis

Numer II utworzonego w poprzednim roku czasopisma ilustruje mniej znane epizody z życia Jana Sobieskiego i to głównie w okresie poprzedzającym jego rządy w Rzeczypospolitej, do sejmu koronacyjnego w 1676 r. Porusza zarówno wątki osobiste, jak edukacja i romans z Marią d’Arquien, jak i wyjątkowej kariery wojskowej od czasów rokoszu Lubomirskiego oraz prowadzonej polityki wewnętrznej i zewnętrznej do czasu przyłączenia się do wojny z Turcją.. .

ISSN 2392-0955

Warszawa 2015, B5, ss. 202

Spis treści

Sobieski – w kręgu spisków i konfederacji(Mirosław Nagielski)

Wojciech Tygielski, Jakuba, dla Jana, instrukcja edukacyjna

Aleksandra Skrzypietz, “Wielka miłość jest pełna bojaźni” – romans Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery

Mirosław Nagielski, Jan Sobieski – trudne początki kariery pogromcy Turków pod Wiedniem

Piotr Kroll, Hetman Jan Sobieski wobec Kozaczyzny w latach 1665-1673

Jarosław Stolicki, Działania Jana Sobieskiego w opiniach sejmików ruskich i ukrainnych w latach 1667-1674

Joanna Matyasik, Bohater czy buntownik? Jan Sobieski w oczach szlachty 1669-1673

Konrad Bobiatyński, Stosunki Jana III Sobieskiego z litewską elitą władzy w pierwszym okresie rządów (1674-1676)

Anna Czarniecka, Barbara Kodzis, Prywata czy racja stanu? Polityka bałtycka Jana III Sobieskiego w propagandzie dworu i opozycji

Piotr Borek, Jan Sobieski w zwierciadle poetyckim Samuela Leszczyńskiego

Jacek Macyszyn, Zółkiewska kolegiata – pomnik chwały żołnierskiej

Noty o autorach