Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989)

//, Historia najnowsza//Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989)

Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989)

42,00 

Brak w magazynie

Anna Wilk

Książka poświęcona jest dziejom politycznym ludności łemkowskiej. Przedstawia historię społeczności łemkowskiej na Łemkowszczyźnie na tle procesu wyodrębniania jedności grupowej, jak również poszukiwania tożsamości w sytuacji ukraińsko-polskiej rywalizacji o włączenie miejscowej ludności do własnej wspólnoty narodowej lub obywatelskiej.

Nagroda im. Tomasza Strzembosza

Brak w magazynie

Opis

Anna Wilk

Książka poświęcona jest dziejom politycznym ludności łemkowskiej. Przedstawia historię społeczności łemkowskiej na Łemkowszczyźnie na tle procesu wyodrębniania jedności grupowej, jak również poszukiwania tożsamości w sytuacji ukraińsko-polskiej rywalizacji o włączenie miejscowej ludności do własnej wspólnoty narodowej lub obywatelskiej. Porusza istotne kwestie, takie jak dezintegracja Łemków w wyniku wysiedleń w latach 1945–1947, a także asymilacja i akulturacja w warunkach państwa komunistycznego na ziemiach północnej
i zachodniej Polski. Poniższa publikacja jest próbą uchwycenia procesów historycznych i najważniejszych wydarzeń w dziejach tej ludności, które rzutowały na rozwój wspólnoty, by w końcu doprowadzić do dezintegracji i rozproszenia.

Warszawa 2019, ISBN 978-8366018-47-1, B5, s. 422, 15 il. cz.-b., okładka miękka

Zadanie finansowane w ramach umowy Nr 564/P-DUNdem/2019
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę