„Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań

////„Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań

„Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań

34,00 

Brak w magazynie

Redaktor naukowy Piotr Ugniewski

Zawarte w niniejszym tomie teksty pokazują Polskę za panowania ostatniego króla
– Stanisława Augusta Poniatowskiego – jako różnorodne i atrakcyjne pole badań
naukowych. Ich autorzy przedstawiają Rzeczpospolita tego czasu często w sposób
polemiczny wobec potocznych wyobrażeń, zdominowanych przez przytłaczający
obraz jej upadku. Tymczasem z badań historyków wyłania się obraz epoki dynamicznej
i pełnej działań w kierunku naprawy państwa i społeczeństwa. Autorami
pomieszczonych tu rozpraw są zarówno badacze o uznanym dorobku, jaki i przedstawiciele
młodszego pokolenia, które w czasach stanisławowskich znajduje inspirujący
przedmiot pracy naukowej.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Redaktor naukowy Piotr Ugniewski

Zawarte w niniejszym tomie teksty pokazują Polskę za panowania ostatniego króla
– Stanisława Augusta Poniatowskiego – jako różnorodne i atrakcyjne pole badań
naukowych. Ich autorzy przedstawiają Rzeczpospolita tego czasu często w sposób
polemiczny wobec potocznych wyobrażeń, zdominowanych przez przytłaczający
obraz jej upadku. Tymczasem z badań historyków wyłania się obraz epoki dynamicznej
i pełnej działań w kierunku naprawy państwa i społeczeństwa. Autorami
pomieszczonych tu rozpraw są zarówno badacze o uznanym dorobku, jaki i przedstawiciele
młodszego pokolenia, które w czasach stanisławowskich znajduje inspirujący
przedmiot pracy naukowej.
Warszawa 2020, ISBN 978-83-66018-56-3, B5, s. 282, 4 il. kolor, okładka miękka

Spis treści
Wstęp (Piotr Ugniewski)
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O niektórych zmianach w języku politycznym
czasów stanisławowskich

Magdalena Górska, Emblematyka czasów stanisławowskich – problematyka
terminologiczna dekoracji okazjonalnych

Teresa Kostkiewiczowa, Literatura i historia. O przedstawianiu przeszłości
w dramatach drugiej połowy XVIII wieku – zarys problemu
Jakub Frejtag, Salomon na tronie. O toposie starotestamentowego władcy
w propagandzie królewskiej Stanisława Augusta

Richard Butterwick-Pawlikowski, Między polityką kulturową a kulturą polityczną
– zagadka regalizmu w czasach Stanisława Augusta

Michał Bąk, Pochodzenie Jana Chrzciciela Komarzewskiego i początki jego
kariery (1742/3–1766)

Jakub Bajer, Przez Turyn do Wiednia. Korespondencja Stanisława Augusta
z hrabią Canale

Stanisław Zawadzki, Kryzys solny i próby jego przezwyciężenia w Rzeczpospolitej
po pierwszym rozbiorze

Rafał Waszczuk, Misja Piotra Maurycego Glayre’a w Paryżu, czerwiec–listopad
1777 r. Wokół stosunków Stanisława Augusta z Francją po pierwszym
rozbiorze

Zofia Zielińska, Rosyjsko-kurlandzki traktat handlowy z 1783 r.
Ewa Zielińska, Zabójstwo Romualda Strutyńskiego. Problematyka stacjonowania
wojsk rosyjskich w Rzeczypospolitej za panowania Stanisława
Augusta