Biblioteka Epoki Nowożytnej 5/II/2016 Hortus bellicus

//////Biblioteka Epoki Nowożytnej 5/II/2016 Hortus bellicus

Biblioteka Epoki Nowożytnej 5/II/2016 Hortus bellicus

38,00 

Opis

red. Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron, Krzysztof Kossarzecki, Piotr Kroll, Dariusz Milewski

Oddawana obecnie do rąk Czytelnika publikacja zawiera 34 artykuły naukowe, których autorzy są specjalistami z zakresu szeroko pojętych badań nad historią wojskowości nowożytnej i reprezentują czołowe ośrodki naukowe zarówno polskie (Warszawa, Kraków, Opole, Wrocław, Toruń, Częstochowa, Lublin, Olsztyn, Białystok, Katowice), jak i zagraniczne: Ukrainy, Litwy, Białorusi. Wydany tom studiów autorzy dedykują prof. dr hab. Mirosławowi Nagielskiemu – wybitnemu znawcy wojskowości staropolskiej, który w 2017 roku obchodzi sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin oraz czterdziestolecie pracy naukowej. .

ISSN 2392-0955

Warszawa 2017, B5, ss. 606, oprawa twarda

Spis treści

 

Od Redakcji

Zamiast wstępu: Jerzy Maroń, Warszawska szkoła wojskowości wczesnonowożytnej na przełomie XX i XXI wieku. Rewitalizacja szkoły Herbsta-Wolinskiego

 

TABULA GRATULATORIA

 

Bibliografia prac prof. Mirosława Nagielskiego,

 

ARTYKUŁY

Marek Plewczyński, Szlachta warszawska w wojsku polskim XV-XVI wieku

Gediminas Lesmaitis, Zaciężni rotmistrzowie w popisach pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1565 i 1567)

Andrzej Zakrzewski, Chorążowie nie tylko w parlamentaryzmie litewskim

Jerzy Urwanowicz, Senatorski okres w biografii Stanisława Żółkiewskiego (1520-1588)

kłopoty przodków przełomu XVI i XVII wieku związane ze statusem urzędu hetmana wielkiego koronnego

Jan Dzięgielewski, Niezbyt zrozumiałe dla badaczy kłopoty przodków przełomu XVI i XVII wieku związane ze statusem urzędu hetmana wielkiego koronnego

Urszula Augustyniak, Patriotyzm żołnierski – miedzy miłością ojczyzny a oczekiwaniem słusznej nagrody

Andrzej Rachuba, Czy każdy Radziwiłł musiał być hetmanem?

Przemysław Gawron, Organizacja i status prawny armii polsko-litewskiej w Inflantach w latach 1602-1611

Tomasz Kempa, W drodze pod Smoleńsk. Działania Zygmunta III z poparciem dla Kościoła unickiego w Wilnie w lipcu-sierpniu 1609 roku

Konrad Bobiatyński, Kariera Mikołaja Bobiatyńskiego jako przyczynek do badania mechanizmów awansu społecznego oficerów armii koronnej w pierwszej połowie XVII wieku

Вікмор Брехуненко, Спільні морські походи українських та донських козаків: від хаотичних акцій до військових стратегій Війська Запорозького (перша половина XVII ст.)

Dariusz Kupisz, Zanim nadeszła odsiecz… Działania wojsk Krzysztofa Radziwiłła przeciw armii moskiewskiej pod Smoleńskiem od stycznia do sierpnia 1633 roku

Dariusz Milewski, Mołdawia wobec zatargu polsko-tureckiego w latach 1633-1634

Ryszard Skowron, W służbie Filipa IV. Finansowanie i zaciągi żołnierzy z Rzeczypospolitej przez Hiszpanię w latach 1635-1636

Andrzej Korytko, Hetmani koronni na sejmach za Władysława IV Wazy

Teresa Chynczewska-Hennel, Alberto Vimina o siłach wojskowych w początkach powstania Chmielnickiego

Jarosław Stolicki, Działania szlachty województwa wołyńskiego w czasie najazdu Rakoczego na Rzeczpospolitą

Hienadź Sahanowicz, Zycie codzienne na Białorusi w warunkach wojny według skarg poddanych radziwiłłowskich z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVII wieku

Piotr Kroll, Działania wojenne na Zadnieprzu w latach 1661-1662 i dwie nieudane próby opanowania Perejasławia przez Jerzego Chmielnickiego

Krzysztof Kossarzecki, “Przez straszne rzeki i przeprawy, lasy gęste…”. Odwrót armii litewskiej w marcu 1664 roku spod Nowogrodu Siewierskiego do Krzyczewa

Leszek A. Wierzbicki, Szlachta powiatu horodelskiego w szeregach pospolitego ruszenia województwa bełskiego w drugiej połowie XVII wieku

Zbigniew Hundert, Działalność wojskowa i polityczna Hieronima Augustyna Lubomirskiego w latach 1669-1673 – glosa do biografii

Andrzej Adam Majewski, Chorągiew husarska marszałka wielkiego litewskiego Aleksandra Halarego Połubinskiego w latach 1670-1675

Andrzej Gliwa, Strategie przetrwania ludności ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej podczas najazdów tatarskich w XVII wieku

Bogusław Dybaś, Gdzie modlił się Jan Sobieski przed bitwą pod Wiedniem?

Marek Wagner, Kampania kamieniecka 1687 roku

Karol Łopatecki, Ustny testament żołnierski w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim

Tadeusz Srogosz, Meandry relacji między dowódcami i politykami. Franciszek Ksawery Branicki i Józef Gabriel Stempkowski

Tomasz Ciesielski, Polskie oddziały wojskowe na służbie rosyjskiej w latach 1793-1734. Przyczynki źródłowe

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Ewa Dubas-Urwanowicz, Przejecie władzy w Turcji przez Murata III po śmierci Selima II, w świetle listu Andrzeja Taranowskiego do Piotra Zborowskiego wojewody krakowskiego

Sławomir Augusiewicz, Dwa diariusze kampanii elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma w Polsce latem 1656 roku

Dariusz Kołodziejczyk, Turecki spis jeńców z ziem Rzeczypospolitej, wziętych do niewoli podczas kampanii Sziszman Ibrahima paszy w 1675 roku

Jan Jerzy Sowa, “Dysponuję krwawą pracę moję”. Testamenty oficerów wojska koronnego z ksiąg grodzkich lwowskich z lat 80. XVII wieku